فرم نظرخواهی از عملیات عمره 1392-93 حج و زیارت مازندران
.................................................................................................................................................................................................................................

نام و شهرت :  
نوع همکاری:
نام دفتر زیارتی:  در صورتیکه کارگزار زیارتی هستید
شماره کارگزاری:  در صورتیکه کارگزار زیارتی هستید
تشرف در عمره 92-93:
شیوه فراخوان اولیه :
شیوه ثبت نام: با عرض سلام و احترام
جدول تفویج:  جدول سازماندهی و شکل دهی گروه های عمره لازم به ذکر است از آنجائیکه نظرات کارشناسانه شما
شیوه اعزام زائر و عوامل: در خصوص نحوه انجام عملیات عمره سال 1392-93 و
صدور ویزا: پیشنهادات سازنده در راستای حذف اشکالات و مرتفع
تغذیه و تدارکات: نمودن معایب ، می تواند بسیار کارساز باشد ، از کلیه
عملکرد حمل و نقل هوائی: دوستان تقاضا می گردد با دقت هر چه تمامتر موارد
عملکرد حمل و نقل زمینی: قید شده را مورد بررسی قرار داده و با ظرافت تمام
پلان هتل ها و اسکان: به ارائه نظرات و پیشنهادات خود بپردازند .
بهداشت و درمان و امور بیمه: با تشکر : مدیریت حج مازندران
امور بانکی و مالی ،نرخ گزاری و تسویه:  
عملکرد شرکت های عربی:  
آمار و رایانه:  
رابطی استان:  
مسائل فرودگاه استان:  
ایمنی سفر و حوادث:  
نحوه ارزشیابی:  
عملکرد آشپزخانه های مرکزی:  
اطلاع رسانی:  
نظرات و پیشنهادات:  لطفا مختصر و مفید